k.ú.: 654698 - Suchý Kámen - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556386 - Chudenín NUTS5 CZ0322556386
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 5 12854
travní p. 6 198004
lesní poz 38 4341558
vodní pl. nádrž umělá 3 3660
zast. pl. zbořeniště 3 1323
zast. pl. 12 5591
ostat.pl. jiná plocha 4 2304
ostat.pl. mez, stráň 1 939
ostat.pl. neplodná půda 10 31579
ostat.pl. ostat.komunikace 18 135383
Celkem KN 100 4733195
Par. DKM 100 4733195
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če ubyt.zař 1
Celkem BUD 8
LV 9
spoluvlastník 10

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.02.2019
S-SK GS 1:2880 1837 24.02.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.05.2022 20:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.