k.ú.: 654744 - Chuderovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568023 - Chuderov NUTS5 CZ0427568023
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 139420
zahrada 56 58225
travní p. 133 1249563
lesní poz 22 737530
vodní pl. nádrž přírodní 1 47
zast. pl. společný dvůr 1 49
zast. pl. zbořeniště 10 2217
zast. pl. 78 13346
ostat.pl. jiná plocha 33 17758
ostat.pl. manipulační pl. 1 1608
ostat.pl. neplodná půda 30 28550
ostat.pl. ostat.komunikace 35 39997
ostat.pl. silnice 1 15021
ostat.pl. zeleň 1 47
Celkem KN 411 2303378
Par. DKM 411 2303378
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 78
LV 105
spoluvlastník 129

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1997
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1997 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 16.05.2022 17:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.