k.ú.: 654892 - Chvalčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 506737 - Chvalčov NUTS5 CZ0721506737
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 1129574
zahrada školka 2 3492
zahrada 262 144164
ovoc. sad 7 18088
travní p. plantáž dřevin 1 11052
travní p. 546 1399626
lesní poz les s budovou 1 46
lesní poz les(ne hospodář) 8 30275
lesní poz 246 16573053
vodní pl. nádrž umělá 1 3009
vodní pl. rybník 1 4131
vodní pl. tok přirozený 27 39864
zast. pl. zbořeniště 11 2046
zast. pl. 515 85550
ostat.pl. dráha 2 28784
ostat.pl. jiná plocha 125 58719
ostat.pl. manipulační pl. 43 71806
ostat.pl. neplodná půda 123 135645
ostat.pl. ostat.komunikace 159 176524
ostat.pl. silnice 38 189358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 63 98262
ostat.pl. zeleň 29 208646
Celkem KN 2409 20411714
Par. DKM 4 9152
Par. KMD 2405 20402562
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 179
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 144
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če shromaž. 13
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 1
Celkem BUD 503
obč.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 593
spoluvlastník 879

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2015
KM-D 1:2000 20.12.2002 23.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1830 20.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 09:31

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.