k.ú.: 654906 - Chvalčova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 506737 - Chvalčov NUTS5 CZ0721506737
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7201 - Bystřice pod Hostýnem
Pověřený obecní úřad 72011 - Bystřice pod Hostýnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 689960
zahrada školka 5 6640
zahrada 544 334170
ovoc. sad 9 25895
travní p. 222 360965
lesní poz 73 656654
vodní pl. tok přirozený 16 16502
zast. pl. zbořeniště 10 1675
zast. pl. 567 104971
ostat.pl. dráha 2 11887
ostat.pl. jiná plocha 90 47211
ostat.pl. manipulační pl. 28 16329
ostat.pl. neplodná půda 61 52161
ostat.pl. ostat.komunikace 260 114587
ostat.pl. silnice 5 29271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 32180
ostat.pl. zeleň 19 19042
Celkem KN 2281 2520100
Par. KMD 2281 2520100
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 399
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 560
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 666
spoluvlastník 903

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.03.2016
KM-D 1:2000 30.04.2003 16.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1830 30.04.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 18.05.2022 08:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.