k.ú.: 654931 - Petříkovice u Trutnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579335 - Chvaleč NUTS5 CZ0525579335
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5214 - Trutnov
Pověřený obecní úřad 52142 - Trutnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 232387
zahrada 76 70616
travní p. mez, stráň 3 537
travní p. 226 1791410
lesní poz 128 3536811
vodní pl. nádrž umělá 1 2270
vodní pl. tok přirozený 10 25512
vodní pl. tok umělý 5 2507
zast. pl. společný dvůr 3 853
zast. pl. zbořeniště 9 2033
zast. pl. 125 25407
ostat.pl. dráha 3 46051
ostat.pl. jiná plocha 56 51834
ostat.pl. manipulační pl. 10 12247
ostat.pl. neplodná půda 112 89531
ostat.pl. ostat.komunikace 100 106486
ostat.pl. pohřeb. 1 1178
ostat.pl. silnice 6 71596
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4457
ostat.pl. zeleň 1 750
Celkem KN 891 6074473
GP 2 1361
Celkem ZE 2 1361
Par. KMD 891 6074473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 119
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 5
LV 139
spoluvlastník 196

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.08.2015
S-SK GS 1:2880 1840 28.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 19.05.2022 14:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.