k.ú.: 655074 - Bělčovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546143 - Dešná NUTS5 CZ0313546143
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31042 - Slavonice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 202 2017431
zahrada 77 38826
travní p. 40 307058
lesní poz 45 553723
vodní pl. nádrž umělá 5 1972
vodní pl. rybník 3 2601
vodní pl. tok umělý 21 16721
zast. pl. společný dvůr 2 34
zast. pl. 44 20448
ostat.pl. jiná plocha 24 14103
ostat.pl. manipulační pl. 23 15308
ostat.pl. neplodná půda 82 85866
ostat.pl. ostat.komunikace 45 38490
ostat.pl. silnice 7 24597
ostat.pl. zeleň 1 239
Celkem KN 621 3137417
Par. DKM 449 2642326
Par. KMD 172 495091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 25
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 40
LV 51
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2016
DKM-KPÚ 1:1000 24.11.2014
S-SK ŠS 1:2880 1824 26.09.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 22.05.2022 22:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.