k.ú.: 655104 - Chvalkovice v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574112 - Chvalkovice NUTS5 CZ0523574112
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 1744462
zahrada 152 118052
ovoc. sad 13 56521
travní p. 135 255303
lesní poz 46 727930
vodní pl. nádrž umělá 4 17783
vodní pl. rybník 1 195
vodní pl. tok přirozený 70 32287
vodní pl. tok umělý 1 114
vodní pl. zamokřená pl. 4 1181
zast. pl. zbořeniště 8 1714
zast. pl. 204 83952
ostat.pl. jiná plocha 55 35967
ostat.pl. manipulační pl. 10 29785
ostat.pl. neplodná půda 41 43400
ostat.pl. ostat.komunikace 112 75819
ostat.pl. pohřeb. 3 4654
ostat.pl. silnice 9 48711
ostat.pl. zeleň 3 3677
Celkem KN 1057 3281507
Par. DKM 1057 3281507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 86
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 189
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 1
Celkem JED 5
LV 253
spoluvlastník 505

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2007
THM-V 1:2000 01.01.1977 27.11.2007 na části k.ú. do DKM
S-SK GS 1:2880 1840 01.01.1977 na části k.ú. do THM
S-SK GS 1:2880 1840 27.11.2007 na části k.ú. do DKM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 21:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.