k.ú.: 655139 - Miskolezy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574112 - Chvalkovice NUTS5 CZ0523574112
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 185 1558870
zahrada 66 73360
ovoc. sad 19 45845
travní p. 119 194665
lesní poz les(ne hospodář) 4 2006
lesní poz 48 362234
vodní pl. nádrž přírodní 2 496
vodní pl. nádrž umělá 3 2225
vodní pl. tok přirozený 18 13133
vodní pl. tok umělý 30 10529
zast. pl. zbořeniště 4 922
zast. pl. 65 41076
ostat.pl. jiná plocha 7 2647
ostat.pl. manipulační pl. 2 230
ostat.pl. neplodná půda 14 17786
ostat.pl. ostat.komunikace 78 58754
ostat.pl. silnice 5 35894
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3317
Celkem KN 673 2423989
Par. DKM 673 2423989
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 135
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.2008
THM-V 1:2000 01.09.1976 05.08.2008 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1824 05.08.2008 na části k.ú.


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 07:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.