k.ú.: 655147 - Střeziměřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574112 - Chvalkovice NUTS5 CZ0523574112
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 638841
zahrada 33 20352
ovoc. sad 9 19068
travní p. 88 283827
lesní poz 9 338863
vodní pl. nádrž umělá 5 16471
vodní pl. rybník 24 12219
vodní pl. tok přirozený 1 356
zast. pl. společný dvůr 2 471
zast. pl. zbořeniště 3 1726
zast. pl. 23 13935
ostat.pl. jiná plocha 20 15575
ostat.pl. manipulační pl. 4 1019
ostat.pl. neplodná půda 12 7185
ostat.pl. ostat.komunikace 41 40489
ostat.pl. silnice 1 1964
Celkem KN 356 1412361
GP 17 229170
Celkem ZE 17 229170
Par. DKM 347 1182600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 1
č.e. obč.vyb 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 59
spoluvlastník 201

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.07.2008 Bez 17 parcel vedených v ZE- původ grafický příděl.
THM-V 1:2000 01.09.1976 29.07.2008
S-SK GS 1:2880 1840 01.09.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 14:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.