k.ú.: 655155 - Velká Bukovina u Chvalkovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574112 - Chvalkovice NUTS5 CZ0523574112
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5206 - Jaroměř
Pověřený obecní úřad 52061 - Jaroměř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 1272944
zahrada 97 95527
ovoc. sad 8 21238
travní p. 113 205210
lesní poz 62 1557305
vodní pl. nádrž umělá 2 373
vodní pl. rybník 1 3289
vodní pl. tok přirozený 1 3392
vodní pl. tok umělý 10 7072
zast. pl. společný dvůr 4 1461
zast. pl. zbořeniště 4 851
zast. pl. 98 34691
ostat.pl. jiná plocha 14 6552
ostat.pl. manipulační pl. 7 22008
ostat.pl. neplodná půda 17 8673
ostat.pl. ostat.komunikace 41 55013
ostat.pl. pohřeb. 1 1079
ostat.pl. silnice 3 18222
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2694
Celkem KN 611 3317594
GP 31 221835
Celkem ZE 31 221835
Par. DKM 271 563347
Par. KMD 340 2754247
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 67
č.p. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 90
LV 134
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.2010
KMD 1:1000 05.08.2010
THM-V 1:2000 01.09.1976 05.08.2010 na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1840 05.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 15:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.