k.ú.: 655198 - Chvalnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588547 - Chvalnov-Lísky NUTS5 CZ0721588547
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72033 - Koryčany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1728 2815174
zahrada 190 145704
ovoc. sad 3 57820
travní p. 85 47495
lesní poz 108 2215098
vodní pl. nádrž umělá 2 10904
vodní pl. rybník 1 6963
vodní pl. tok přirozený 291 39880
vodní pl. tok umělý 1 80
zast. pl. 134 53011
ostat.pl. jiná plocha 73 19977
ostat.pl. manipulační pl. 139 69595
ostat.pl. neplodná půda 85 42483
ostat.pl. ostat.komunikace 360 125070
ostat.pl. pohřeb. 9 2870
ostat.pl. silnice 51 43815
Celkem KN 3260 5695939
Par. KMD 3260 5695939
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 124
LV 245
spoluvlastník 358

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2008
S-SK ŠS 1:2880 1827 29.10.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 07:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.