k.ú.: 655392 - Chvojnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547492 - Pelhřimov NUTS5 CZ0633547492
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 278 3705770
zahrada 151 108513
ovoc. sad 1 3902
travní p. 262 1028950
lesní poz 187 1805529
vodní pl. nádrž umělá 9 21682
vodní pl. rybník 3 7176
vodní pl. tok umělý 25 7905
vodní pl. zamokřená pl. 7 7957
zast. pl. společný dvůr 18 4303
zast. pl. zbořeniště 7 596
zast. pl. 116 42565
ostat.pl. jiná plocha 137 120962
ostat.pl. manipulační pl. 23 28734
ostat.pl. neplodná půda 64 36596
ostat.pl. ostat.komunikace 138 115862
ostat.pl. pohřeb. 1 1853
ostat.pl. silnice 63 41169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4719
ostat.pl. zeleň 2 2252
Celkem KN 1494 7096995
Par. KMD 1494 7096995
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 25
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 113
LV 192
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.09.2015
KM-D 1:2000 28.07.2000 03.09.2015
S-SK GS 1:2880 1829 07.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.