k.ú.: 655422 - Dolany u Chyjic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573001 - Jičíněves NUTS5 CZ0522573001
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 73 1606045
zahrada 50 31137
ovoc. sad 2 6595
travní p. 93 588591
lesní poz 8 363448
vodní pl. tok přirozený 15 28406
vodní pl. tok umělý 11 8576
vodní pl. zamokřená pl. 1 208
zast. pl. 46 36991
ostat.pl. jiná plocha 17 41553
ostat.pl. manipulační pl. 3 1506
ostat.pl. neplodná půda 7 12924
ostat.pl. ostat.komunikace 30 55583
ostat.pl. pohřeb. 2 1249
ostat.pl. silnice 8 37729
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2389
ostat.pl. zeleň 3 506
Celkem KN 370 2823436
Par. DKM 370 2823436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.used 11
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 46
LV 91
spoluvlastník 118

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2007 celé k.ú.
DKM-KPÚ 26.04.2004 1:1000 26.04.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 25.06.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 20:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.