k.ú.: 655490 - Chýstovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561339 - Chýstovice NUTS5 CZ0633561339
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 776 3348485
zahrada 60 41326
travní p. 268 497935
lesní poz 189 951311
vodní pl. nádrž umělá 1 480
vodní pl. rybník 6 7923
vodní pl. tok přirozený 19 28920
vodní pl. tok umělý 55 12181
vodní pl. zamokřená pl. 1 194
zast. pl. společný dvůr 3 553
zast. pl. zbořeniště 2 642
zast. pl. 55 41495
ostat.pl. jiná plocha 79 37966
ostat.pl. manipulační pl. 32 14211
ostat.pl. neplodná půda 91 62680
ostat.pl. ostat.komunikace 98 82022
ostat.pl. silnice 7 67201
Celkem KN 1742 5195525
Par. KMD 1742 5195525
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 54
LV 160
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2012
S-SK GS 1:2880 1838 26.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 22:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.