k.ú.: 655538 - Chyše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 4163975
zahrada 180 108587
travní p. 179 1677838
lesní poz les(ne hospodář) 12 112673
lesní poz 47 1041685
vodní pl. nádrž přírodní 1 4539
vodní pl. nádrž umělá 3 3185
vodní pl. rybník 2 21370
vodní pl. tok přirozený 4 43849
vodní pl. tok umělý 8 20869
vodní pl. zamokřená pl. 4 8598
zast. pl. zbořeniště 12 7182
zast. pl. 309 133915
ostat.pl. dráha 9 73262
ostat.pl. jiná plocha 128 119218
ostat.pl. manipulační pl. 16 75567
ostat.pl. neplodná půda 59 75133
ostat.pl. ostat.komunikace 87 127144
ostat.pl. silnice 20 90003
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 22331
ostat.pl. zeleň 9 113071
Celkem KN 1250 8043994
Par. DKM 695 727452
Par. KMD 555 7316542
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 171
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 36
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 303
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 7
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 40
LV 281
spoluvlastník 370

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.03.2010 extravilán
DKM 1:1000 29.03.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1970 29.03.2010 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1970 29.03.2010 intravilán
S-SK GS 1:2880 1841 31.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 07:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.