k.ú.: 655554 - Mokrá u Chyší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 506621 - Čichalov NUTS5 CZ0412506621
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 51 826322
zahrada 16 7627
ovoc. sad 2 7924
travní p. 131 2519788
lesní poz les(ne hospodář) 24 535590
lesní poz 7 89386
vodní pl. nádrž přírodní 1 4559
vodní pl. tok přirozený 15 9559
vodní pl. tok umělý 6 2169
vodní pl. zamokřená pl. 1 191
zast. pl. zbořeniště 7 1304
zast. pl. 39 23370
ostat.pl. dobývací prost. 3 161825
ostat.pl. jiná plocha 18 18833
ostat.pl. manipulační pl. 24 62623
ostat.pl. neplodná půda 27 53121
ostat.pl. ostat.komunikace 27 39457
ostat.pl. silnice 3 30460
ostat.pl. zeleň 13 2104
Celkem KN 415 4396212
Par. KMD 415 4396212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. rod.dům 16
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 36
LV 42
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2013
S-SK GS 1:2880 1841 29.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 18:21

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.