k.ú.: 655597 - Radotín u Chyší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 2884991
zahrada 20 20126
travní p. 44 616938
lesní poz les(ne hospodář) 1 6549
lesní poz 104 2611751
vodní pl. nádrž umělá 2 2457
vodní pl. rybník 1 1454
zast. pl. zbořeniště 2 2508
zast. pl. 41 25559
ostat.pl. jiná plocha 35 90439
ostat.pl. manipulační pl. 3 13334
ostat.pl. neplodná půda 26 42764
ostat.pl. ostat.komunikace 31 72627
ostat.pl. silnice 4 36774
Celkem KN 379 6428271
Par. KMD 379 6428271
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 41
LV 46
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2015
S-SK GS 1:2880 1841 20.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 14:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.