k.ú.: 655601 - Žďárek u Chyší - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555207 - Chyše NUTS5 CZ0412555207
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 23 789300
zahrada 17 22238
ovoc. sad 4 13638
travní p. 23 111547
lesní poz 22 1658275
vodní pl. nádrž umělá 1 747
vodní pl. zamokřená pl. 1 475
zast. pl. 26 9381
ostat.pl. jiná plocha 11 3734
ostat.pl. neplodná půda 13 25731
ostat.pl. ostat.komunikace 20 33509
ostat.pl. silnice 2 31316
Celkem KN 163 2699891
Par. KMD 163 2699891
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 26
LV 31
spoluvlastník 37

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2015
S-SK GS 1:2880 1841 20.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.