k.ú.: 655627 - Chyška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569658 - Úsobí NUTS5 CZ0631569658
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 2068559
zahrada 58 36452
travní p. 119 753553
lesní poz 98 623886
vodní pl. nádrž umělá 3 2400
vodní pl. rybník 2 1798
vodní pl. tok přirozený 1 3712
vodní pl. tok umělý 8 8572
zast. pl. zbořeniště 2 734
zast. pl. 63 35921
ostat.pl. jiná plocha 19 3477
ostat.pl. manipulační pl. 13 22075
ostat.pl. neplodná půda 28 37532
ostat.pl. ostat.komunikace 77 69202
ostat.pl. silnice 22 34037
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4606
Celkem KN 601 3706516
Par. DKM 9 237354
Par. KMD 592 3469162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 62
LV 122
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.05.2018
KMD 1:1000 22.10.2014
S-SK GS 1:2880 1838 25.09.2017 doplnění parcel do KMd mimo OO - bude dokončeno obnovou JPÚ v roce 2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 21.05.2022 20:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.