k.ú.: 655635 - Chyšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549452 - Chyšky NUTS5 CZ0314549452
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 1081183
zahrada 184 90899
ovoc. sad 1 1526
travní p. 370 1159708
lesní poz 27 289456
vodní pl. nádrž přírodní 8 6246
vodní pl. nádrž umělá 2 2064
vodní pl. rybník 1 479
vodní pl. tok umělý 15 2616
vodní pl. zamokřená pl. 2 5330
zast. pl. společný dvůr 16 4145
zast. pl. zbořeniště 5 1113
zast. pl. 264 94348
ostat.pl. jiná plocha 69 76616
ostat.pl. manipulační pl. 8 28376
ostat.pl. neplodná půda 105 229101
ostat.pl. ostat.komunikace 94 58537
ostat.pl. pohřeb. 2 5766
ostat.pl. silnice 21 39898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4603
ostat.pl. zeleň 1 207
Celkem KN 1431 3182217
Par. KMD 1431 3182217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 256
byt.z. byt 29
byt.z. garáž 10
Celkem JED 39
LV 307
spoluvlastník 693

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK GS 1:2880 1830 28.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 16:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.