k.ú.: 655694 - Malé Výkleky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572802 - Malé Výkleky NUTS5 CZ0532572802
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 1080332
zahrada 87 63559
travní p. 31 115215
lesní poz 8 541814
vodní pl. nádrž umělá 1 3232
vodní pl. rybník 8 61160
vodní pl. tok přirozený 7 9156
zast. pl. 69 44775
ostat.pl. jiná plocha 29 9983
ostat.pl. manipulační pl. 6 18575
ostat.pl. neplodná půda 1 1441
ostat.pl. ostat.komunikace 64 73700
ostat.pl. silnice 5 22611
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3697
ostat.pl. zeleň 27 85835
Celkem KN 470 2135085
Par. DKM 202 1402732
Par. KMD 268 732353
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 62
LV 104
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.05.2017
DKM-KPÚ 1:1000 22.10.2015
S-SK GS 1:2880 1841 29.05.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.