k.ú.: 655708 - Ivaň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584517 - Ivaň NUTS5 CZ0643584517
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6213 - Pohořelice
Pověřený obecní úřad 62131 - Pohořelice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 794 3547917
vinice 243 1224107
zahrada 274 143531
ovoc. sad 16 32735
travní p. 74 123487
lesní poz 104 4790668
vodní pl. tok přirozený 46 840404
vodní pl. tok umělý 1 105
zast. pl. společný dvůr 1 453
zast. pl. zbořeniště 6 750
zast. pl. 486 338051
ostat.pl. jiná plocha 237 190432
ostat.pl. manipulační pl. 60 40686
ostat.pl. neplodná půda 37 9151
ostat.pl. ostat.komunikace 175 305584
ostat.pl. pohřeb. 1 1615
ostat.pl. silnice 12 50297
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 75267
ostat.pl. zeleň 14 8944
Celkem KN 2585 11724184
Par. DKM 2585 11724184
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 201
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo hráz pod 11
Celkem BUD 447
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 572
spoluvlastník 770

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.08.2017
DKM-KPÚ 06.05.2017 1:1000 10.05.2017 *)
Ins. A 1:2000 31.12.1941 29.08.2017 náčrty Instr. A nenalezeny


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 16.05.2022 07:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.