k.ú.: 655724 - Ivančice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2426 5736034
zahrada 800 349491
ovoc. sad 11 47523
travní p. 210 170118
lesní poz 641 2170907
vodní pl. nádrž umělá 3 4177
vodní pl. rybník 5 9200
vodní pl. tok přirozený 192 87008
zast. pl. společný dvůr 6 290
zast. pl. zbořeniště 34 5054
zast. pl. 1969 483245
ostat.pl. dráha 8 53095
ostat.pl. jiná plocha 372 219151
ostat.pl. manipulační pl. 202 212190
ostat.pl. neplodná půda 513 240350
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 5084
ostat.pl. ostat.komunikace 811 312030
ostat.pl. pohřeb. 1 12504
ostat.pl. silnice 57 126674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 28992
ostat.pl. zeleň 52 54474
Celkem KN 8326 10327591
Par. DKM 8326 10327591
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 639
č.p. byt.dům 46
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 11
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 20
č.p. obč.vyb. 14
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 360
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 296
č.e. jiná st. 39
č.e. obchod 2
č.e. obč.vyb 29
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 6
č.e. rod.rekr 9
č.e. tech.vyb 9
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 7
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če garáž 120
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če obč.vyb 31
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 19
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 37
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 1878
byt.z. byt 1203
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 7
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 167
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 17
obč.z. j.nebyt 8
obč.z. rozest. 12
Celkem JED 1443
LV 3358
spoluvlastník 6208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.12.2017
DKM 1:1000 03.12.2013
ZMVM 1:2000 01.01.1988 03.12.2013
THM-G 1:2000 31.12.1965 04.12.2017
Ins. A 1:2000 31.12.1959 04.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 01:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.