k.ú.: 655741 - Kounické Předměstí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583120 - Ivančice NUTS5 CZ0643583120
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1112 2138755
vinice 264 277011
zahrada 666 387293
ovoc. sad 54 103676
travní p. 301 260958
lesní poz les s budovou 44 2161
lesní poz 634 3418387
vodní pl. tok přirozený 139 248429
zast. pl. společný dvůr 5 403
zast. pl. zbořeniště 6 584
zast. pl. 934 136682
ostat.pl. dráha 22 164268
ostat.pl. jiná plocha 134 58314
ostat.pl. manipulační pl. 32 58542
ostat.pl. neplodná půda 882 475312
ostat.pl. ostat.komunikace 638 165241
ostat.pl. pohřeb. 1 12366
ostat.pl. silnice 20 51117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 47122
ostat.pl. zeleň 14 35035
Celkem KN 5928 8041656
Par. DKM 5928 8041656
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 245
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 90
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb 11
č.e. obč.vyb. 2
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 351
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 18
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 13
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 6
vod.dílo hráz pod 6
vod.dílo hráz př. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 937
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 21
LV 1354
spoluvlastník 2209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.05.2016
DKM 1:1000 15.04.2015
ZMVM 1:2000 01.02.1989 15.04.2015 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:2000 31.12.1960 06.05.2016 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 22:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.