k.ú.: 655848 - Ivanovice na Hané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593117 - Ivanovice na Hané NUTS5 CZ0646593117
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62191 - Ivanovice na Hané

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 685
orná půda 1253 10784313
zahrada 703 347515
ovoc. sad 22 139396
travní p. 53 134139
lesní poz 27 72560
vodní pl. nádrž přírodní 8 7334
vodní pl. nádrž umělá 1 1056
vodní pl. rybník 3 146849
vodní pl. tok přirozený 28 164045
vodní pl. tok umělý 11 13339
vodní pl. zamokřená pl. 4 19472
zast. pl. společný dvůr 28 10603
zast. pl. zbořeniště 21 3519
zast. pl. 1253 344193
ostat.pl. dráha 6 165353
ostat.pl. dálnice 8 275221
ostat.pl. jiná plocha 451 370897
ostat.pl. manipulační pl. 74 174081
ostat.pl. neplodná půda 10 8605
ostat.pl. ostat.komunikace 302 477844
ostat.pl. pohřeb. 4 16142
ostat.pl. silnice 25 215758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 24629
ostat.pl. zeleň 54 77720
Celkem KN 4357 13995268
Par. DKM 4357 13995268
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 52
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 609
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 174
č.e. jiná st. 55
č.e. rod.rekr 12
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 97
bez čp/če obč.vyb. 14
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 20
bez čp/če výroba 17
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. rod.dům 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 1240
byt.z. byt 276
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 63
Celkem JED 355
LV 1671
spoluvlastník 2924

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 23.05.2016 JPÚ malého rozsahu v okolí dálnice
DKM 1:1000 02.12.2003 zavedení DKM přepracováním z THM na části k.ú. - intravilán
DKM-KPÚ 02.12.2002 1:1000 02.12.2002 *) zavedení KPÚ na části k.ú. - extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1981 02.12.2002 zavedení THM
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.01.1981 28.02.1824 1:2880, nahrazeno THM


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 18:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.