k.ú.: 655856 - Ivanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 17.10.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1003 978337
zahrada 1049 432774
ovoc. sad 107 84407
travní p. 82 46756
lesní poz 133 278440
vodní pl. nádrž umělá 1 856
vodní pl. rybník 2 1180
vodní pl. tok přirozený 65 7692
vodní pl. zamokřená pl. 4 713
zast. pl. společný dvůr 50 2030
zast. pl. zbořeniště 5 186
zast. pl. 1005 189640
ostat.pl. jiná plocha 308 54803
ostat.pl. manipulační pl. 26 11944
ostat.pl. neplodná půda 24 11354
ostat.pl. ostat.komunikace 459 266852
ostat.pl. silnice 48 28620
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4025
ostat.pl. zeleň 46 45503
Celkem KN 4419 2446112
Par. DKM 4419 2446112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 583
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 2
č.e. rod.rekr 253
č.e. tech.vyb 2
č.e. víceúčel 1
č.e. zem.stav 3
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obchod 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 7
Celkem BUD 962
byt.z. byt 80
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 18
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 132
LV 1339
spoluvlastník 2183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2003
THM-V 1:1000 01.06.1974 22.09.2003 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.06.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 21.10.2021 12:33

Aktuality

20.10.2021
 Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce DMVS.

19.10.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný referent/vrchní referent - Podpora uživatelů.