k.ú.: 655856 - Ivanovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-město email: kp.brnomesto@cuzk.cz
Moravské nám. 1/1, 60151 Brno telefon: 542521111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3702 - Brno-město NUTS4 CZ0642
Obec 582786 - Brno NUTS5 CZ0642582786
Pracoviště 702 - Brno-město

Obec s rozšířenou působností 6203 - Brno
Pověřený obecní úřad 62031 - Brno

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 992 970106
zahrada 1055 434228
ovoc. sad 105 82880
travní p. 82 46703
lesní poz 133 278440
vodní pl. nádrž umělá 1 856
vodní pl. rybník 2 1180
vodní pl. tok přirozený 67 7558
vodní pl. zamokřená pl. 4 713
zast. pl. společný dvůr 49 1773
zast. pl. zbořeniště 5 186
zast. pl. 1013 192153
ostat.pl. jiná plocha 316 55820
ostat.pl. manipulační pl. 27 16105
ostat.pl. neplodná půda 30 12436
ostat.pl. ostat.komunikace 460 266852
ostat.pl. silnice 48 28620
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4025
ostat.pl. zeleň 46 45472
Celkem KN 4437 2446106
Par. DKM 4437 2446106
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 592
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.e. jiná st. 2
č.e. obchod 2
č.e. rod.rekr 253
č.e. tech.vyb 2
č.e. víceúčel 2
č.e. zem.stav 2
č.e. zem.used 1
bez čp/če garáž 44
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obchod 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 6
Celkem BUD 972
byt.z. byt 80
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 18
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 132
LV 1334
spoluvlastník 2170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2003
THM-V 1:1000 01.06.1974 22.09.2003 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.06.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-město.

vypočteno: 25.05.2022 14:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.