k.ú.: 655872 - Jablečno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560260 - Zbiroh NUTS5 CZ0326560260
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 60 1064297
zahrada 42 41596
travní p. 21 181798
lesní poz 23 984897
vodní pl. nádrž umělá 3 47984
vodní pl. tok přirozený 1 4585
vodní pl. tok umělý 3 8193
vodní pl. zamokřená pl. 2 9342
zast. pl. zbořeniště 5 725
zast. pl. 45 34045
ostat.pl. jiná plocha 5 1293
ostat.pl. manipulační pl. 5 13363
ostat.pl. neplodná půda 62 90031
ostat.pl. ostat.komunikace 23 43693
ostat.pl. silnice 3 21108
Celkem KN 303 2546950
Par. DKM 303 2546950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 32
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 45
LV 65
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.12.2012
DKM 1:1000 22.06.2005
ZMVM 1:2000 10.12.1986 22.06.2005
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 06:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.