k.ú.: 655881 - Přísednice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560260 - Zbiroh NUTS5 CZ0326560260
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 509
orná půda 35 426896
zahrada 37 19208
travní p. mez, stráň 12 24223
travní p. 63 216675
lesní poz 20 818310
vodní pl. nádrž umělá 6 3266
vodní pl. tok přirozený 6 7338
vodní pl. tok umělý 8 5087
vodní pl. zamokřená pl. 1 92
zast. pl. 84 21056
ostat.pl. jiná plocha 76 50023
ostat.pl. neplodná půda 24 32358
ostat.pl. ostat.komunikace 18 26058
ostat.pl. silnice 4 24350
Celkem KN 395 1675449
Par. DKM 395 1675449
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 81
LV 92
spoluvlastník 109

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2004
ZMVM 1:2000 10.02.1986 30.11.2004
S-SK GS 1:2880 1839 10.02.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 03:55

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.