k.ú.: 655899 - Jabloňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581666 - Jabloňany NUTS5 CZ0641581666
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 169 1383974
zahrada 151 102121
ovoc. sad 7 15625
travní p. 120 389489
lesní poz 21 206518
vodní pl. nádrž umělá 1 98
vodní pl. rybník 1 3326
vodní pl. tok přirozený 2 17064
zast. pl. společný dvůr 3 493
zast. pl. zbořeniště 2 213
zast. pl. 194 57522
ostat.pl. jiná plocha 29 4421
ostat.pl. manipulační pl. 53 28379
ostat.pl. neplodná půda 23 30739
ostat.pl. ostat.komunikace 71 103747
ostat.pl. silnice 8 32441
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4314
ostat.pl. zeleň 27 31931
Celkem KN 884 2412415
Par. DKM 396 2183372
Par. KMD 488 229043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 132
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 179
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 233
spoluvlastník 325

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 18.02.2016 1:1000 22.02.2016 *)
KMD 1:1000 31.03.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.03.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 25.05.2022 11:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.