k.ú.: 656038 - Jablonecké Paseky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563510 - Jablonec nad Nisou NUTS5 CZ0512563510
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 1757
zahrada 290 130220
travní p. 212 205239
lesní poz 28 149653
vodní pl. tok přirozený 2 3349
vodní pl. zamokřená pl. 7 7326
zast. pl. společný dvůr 29 1981
zast. pl. zbořeniště 10 1774
zast. pl. 551 98465
ostat.pl. dráha 4 21204
ostat.pl. jiná plocha 63 20864
ostat.pl. manipulační pl. 58 45039
ostat.pl. neplodná půda 50 36406
ostat.pl. ostat.komunikace 141 71215
ostat.pl. pohřeb. 3 5852
ostat.pl. silnice 9 11806
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12656
ostat.pl. zeleň 48 57743
Celkem KN 1519 882549
Par. DKM 8 7639
Par. KMD 1511 874910
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 95
č.p. byt.dům 28
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 110
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 227
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 4
Celkem BUD 540
byt.z. byt 923
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 23
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 956
LV 1215
spoluvlastník 2333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 06.06.2011 1:1000 20.05.2011 *)
Ost. 1:1000 31.12.1978 06.06.2011 Od 1978. Původ mapy THM-G-grafický převod překreslením z S-SK-dekad.1:1250 transformací do S-JTSK. Obnova bude provedena přepracováním výpočtem transformací z S-SK do S-JTSK.
S-SK GD 1:1250 1906 31.12.1978 Od 1906. Mapování S-SK v 1:1250 polygonometr. metodou.
S-SK GS 1:2880 1824 31.12.1906 28.12.1824 R. 1906 nahrazeno mapováním S-SK.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 27.05.2022 06:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.