k.ú.: 656101 - Rýnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jablonec nad Nisou email: kp.jablonec@cuzk.cz
Podzimní 26/3697, 46621 Jablonec nad Nisou telefon: 483356030 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3504 - Jablonec nad Nisou NUTS4 CZ0512
Obec 563510 - Jablonec nad Nisou NUTS5 CZ0512563510
Pracoviště 504 - Jablonec nad Nisou

Obec s rozšířenou působností 5103 - Jablonec nad Nisou
Pověřený obecní úřad 51031 - Jablonec nad Nisou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 133336
zahrada 365 199482
travní p. skleník-pařeniš. 2 526
travní p. 369 407177
lesní poz 43 552912
vodní pl. nádrž přírodní 2 1267
vodní pl. nádrž umělá 2 565
vodní pl. tok přirozený 20 22241
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
zast. pl. společný dvůr 8 3652
zast. pl. zbořeniště 17 2708
zast. pl. 1028 337160
ostat.pl. jiná plocha 144 137662
ostat.pl. manipulační pl. 224 405374
ostat.pl. neplodná půda 80 78300
ostat.pl. ostat.komunikace 200 159727
ostat.pl. pohřeb. 2 6585
ostat.pl. silnice 12 63019
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 12599
ostat.pl. zeleň 51 29550
Celkem KN 2649 2553849
Par. DKM 2649 2553849
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 6
č.p. bydlení 124
č.p. byt.dům 11
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 19
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 19
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 224
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 20
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 357
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če prům.obj 36
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 15
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 999
byt.z. byt 385
byt.z. garáž 42
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 10
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 444
LV 969
spoluvlastník 1606

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 15.12.2000 1:1000 15.12.2000 *) Od -ověř TO. Převedení.
THM-V 1:1000 01.01.1975 15.12.2000 Od -ověř TO. THM Mšeno.
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1975 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jablonec nad Nisou.

vypočteno: 20.05.2022 22:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.