k.ú.: 656216 - Jablonné v Podještědí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 561631 - Jablonné v Podještědí NUTS5 CZ0513561631
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51055 - Jablonné v Podještědí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 572914
zahrada skleník-pařeniš. 1 189
zahrada 330 172823
travní p. mez, stráň 3 1400
travní p. 187 843225
lesní poz 21 419328
vodní pl. nádrž umělá 1 1397
vodní pl. rybník 1 72904
vodní pl. tok přirozený 11 9703
vodní pl. tok umělý 6 6099
vodní pl. zamokřená pl. 12 49988
zast. pl. zbořeniště 10 1950
zast. pl. 631 195911
ostat.pl. dráha 12 53482
ostat.pl. jiná plocha 130 63523
ostat.pl. manipulační pl. 24 47061
ostat.pl. neplodná půda 71 124415
ostat.pl. ostat.komunikace 162 123130
ostat.pl. silnice 30 108708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21749
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1139
ostat.pl. zeleň 42 37370
Celkem KN 1716 2928408
Par. DKM 1716 2928408
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 50
č.p. doprava 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 16
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 305
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.e. garáž 10
č.e. jiná st. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 103
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 619
byt.z. byt 114
obč.z. byt 30
obč.z. dílna 2
Celkem JED 146
LV 653
spoluvlastník 931

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.09.2020
S-SK GS 1:2880 1843 22.09.2020 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 27.05.2022 05:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.