k.ú.: 656259 - Jabloňov u Velkého Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595730 - Jabloňov NUTS5 CZ0635595730
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 647 4795244
zahrada 157 128408
ovoc. sad 1 1075
travní p. 306 948553
lesní poz 420 2295378
vodní pl. nádrž umělá 2 9044
vodní pl. rybník 8 8740
vodní pl. tok přirozený 6 13138
vodní pl. tok umělý 6 7175
vodní pl. zamokřená pl. 2 1323
zast. pl. zbořeniště 2 297
zast. pl. 208 93675
ostat.pl. dálnice 7 193836
ostat.pl. jiná plocha 45 21023
ostat.pl. manipulační pl. 33 53795
ostat.pl. neplodná půda 33 21622
ostat.pl. ostat.komunikace 109 119866
ostat.pl. silnice 50 122966
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7174
ostat.pl. zeleň 3 1268
Celkem KN 2046 8843600
Par. KMD 2046 8843600
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 104
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 206
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 14
LV 302
spoluvlastník 432

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1835 17.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 21.05.2022 21:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.