k.ú.: 656267 - Jablůnka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542865 - Jablůnka NUTS5 CZ0723542865
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 857 1922378
zahrada 448 280661
ovoc. sad 11 23926
travní p. mez, stráň 1 1510
travní p. 1203 2061747
lesní poz les s budovou 2 52
lesní poz 470 2246750
vodní pl. nádrž přírodní 1 1827
vodní pl. rybník 1 2174
vodní pl. tok přirozený 45 71225
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 18
vodní pl. zamokřená pl. 1 627
zast. pl. společný dvůr 42 11788
zast. pl. zbořeniště 15 2181
zast. pl. 1056 252825
ostat.pl. dráha 14 119769
ostat.pl. jiná plocha 222 129652
ostat.pl. manipulační pl. 141 166692
ostat.pl. neplodná půda 398 447985
ostat.pl. ostat.komunikace 371 245310
ostat.pl. pohřeb. 2 4117
ostat.pl. silnice 124 180178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 22792
ostat.pl. zeleň 3 8943
Celkem KN 5441 8205127
Par. DKM 5441 8205127
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 265
č.p. byt.dům 26
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 9
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 338
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 122
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če prům.obj 36
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 19
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 58
rozestav. 4
Celkem BUD 1037
byt.z. byt 196
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 2
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 206
LV 1290
spoluvlastník 2137

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.05.2009 1:1000 08.06.2009 *)
DKM 1:1000 01.09.2006
ZMVM 1:2000 01.02.1994 08.06.2009
Ins. A 1:1000 01.05.1955 01.02.1994
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.02.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.