k.ú.: 656437 - Jáchymov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555215 - Jáchymov NUTS5 CZ0412555215
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 1825
zahrada 736 202209
travní p. 833 4626644
lesní poz les s budovou 1 18
lesní poz les(ne hospodář) 611 33139145
lesní poz 199 5187263
vodní pl. nádrž umělá 6 50227
vodní pl. tok přirozený 63 106283
vodní pl. tok umělý 4 3453
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 27
zast. pl. zbořeniště 180 62128
zast. pl. 1613 322412
ostat.pl. jiná plocha 531 683236
ostat.pl. manipulační pl. 221 939343
ostat.pl. neplodná půda 257 433403
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 7313
ostat.pl. ostat.komunikace 605 749590
ostat.pl. pohřeb. 2 10834
ostat.pl. silnice 78 501789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 64 289390
ostat.pl. zeleň 35 84914
Celkem KN 6045 47401446
Par. DKM 2548 1278707
Par. KMD 3497 46122739
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 526
č.p. byt.dům 34
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 39
č.p. obč.vyb. 15
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 179
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 12
č.p. víceúčel 13
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 333
č.e. ubyt.zař 4
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 232
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 19
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 4
s roz.jed 1
Celkem BUD 1571
byt.z. byt 302
byt.z. garáž 11
byt.z. j.nebyt 14
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 34
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. rozest. 40
Celkem JED 409
LV 1636
spoluvlastník 2350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2012 extravilán
DKM 1:1000 14.12.2012 intravilán
S-SK GS 1:2880 1967 14.12.2012 extravilán
Ins. A 1:1000 01.01.1967 14.12.2012 intravilán
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.