k.ú.: 656500 - Heřmánky nad Odrou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568571 - Heřmánky NUTS5 CZ0804568571
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8116 - Odry
Pověřený obecní úřad 81161 - Odry

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 114 1062241
zahrada 119 71180
ovoc. sad 4 6736
travní p. 110 372997
lesní poz 52 1292960
vodní pl. nádrž umělá 3 9130
vodní pl. tok přirozený 23 52439
vodní pl. tok umělý 3 612
vodní pl. zamokřená pl. 1 278
zast. pl. společný dvůr 5 1383
zast. pl. zbořeniště 4 198
zast. pl. 131 29590
ostat.pl. dobývací prost. 6 63503
ostat.pl. dráha 6 42382
ostat.pl. jiná plocha 44 124960
ostat.pl. manipulační pl. 23 59427
ostat.pl. neplodná půda 32 22476
ostat.pl. ostat.komunikace 102 52175
ostat.pl. pohřeb. 2 887
ostat.pl. silnice 18 32291
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9385
Celkem KN 804 3307230
Par. KMD 804 3307230
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 82
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 130
LV 163
spoluvlastník 239

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2016
KM-D 1:2000 30.06.2000 26.01.2016
S-SK ŠS 1:2880 1836 30.06.2000 reprodukce otisku mapy z r. 1875


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.