k.ú.: 656585 - Jakubovice u Šumperka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553344 - Jakubovice NUTS5 CZ0715553344
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1567454
zahrada 245 202693
travní p. 383 1627600
lesní poz 440 3746320
vodní pl. nádrž umělá 1 380
vodní pl. tok přirozený 39 26253
zast. pl. zbořeniště 11 2551
zast. pl. 156 32217
ostat.pl. jiná plocha 80 135754
ostat.pl. manipulační pl. 2 3493
ostat.pl. neplodná půda 349 241141
ostat.pl. ostat.komunikace 171 162366
ostat.pl. pohřeb. 3 4930
ostat.pl. silnice 20 150082
ostat.pl. zeleň 1 340
Celkem KN 2158 7903574
Par. KMD 2158 7903574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 101
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 153
LV 215
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.06.2012
S-SK ŠS 1835 12.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 24.05.2022 02:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.