k.ú.: 656593 - Jalubí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592226 - Jalubí NUTS5 CZ0722592226
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5869 6486231
vinice 131 70782
zahrada 693 274373
travní p. 601 302481
lesní poz 249 66117
vodní pl. nádrž umělá 2 12792
vodní pl. tok přirozený 191 44150
vodní pl. tok umělý 11 3033
vodní pl. zamokřená pl. 1 1036
zast. pl. společný dvůr 1 199
zast. pl. zbořeniště 26 2487
zast. pl. 777 207826
ostat.pl. jiná plocha 891 229554
ostat.pl. manipulační pl. 194 71357
ostat.pl. neplodná půda 88 39708
ostat.pl. ostat.komunikace 842 192859
ostat.pl. pohřeb. 16 9158
ostat.pl. silnice 148 34797
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 13308
ostat.pl. zeleň 5 3192
Celkem KN 10756 8065440
Par. KMD 10756 8065440
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 320
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 261
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 40
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 724
byt.z. byt 20
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 28
LV 1537
spoluvlastník 2357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1827 11.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 18.05.2022 09:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.