k.ú.: 656607 - Jamné u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584002 - Tišnov NUTS5 CZ0643584002
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 160 598241
zahrada 77 59469
ovoc. sad 4 7109
travní p. 112 334074
lesní poz 227 936309
zast. pl. společný dvůr 2 65
zast. pl. zbořeniště 1 31
zast. pl. 68 20391
ostat.pl. jiná plocha 65 29389
ostat.pl. manipulační pl. 13 14364
ostat.pl. neplodná půda 148 132070
ostat.pl. ostat.komunikace 94 44006
ostat.pl. silnice 2 2841
Celkem KN 973 2178359
Par. DKM 969 2171829
Par. KMD 4 6530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 67
LV 107
spoluvlastník 149

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 17.11.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 16.11.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.