k.ú.: 656623 - Jamné nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580392 - Jamné nad Orlicí NUTS5 CZ0534580392
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 3947469
zahrada 361 363804
travní p. 557 2023575
lesní poz 274 3489697
vodní pl. nádrž přírodní 1 1682
vodní pl. rybník 1 5053
vodní pl. tok přirozený 94 44800
zast. pl. společný dvůr 2 19
zast. pl. zbořeniště 9 1979
zast. pl. 610 112094
ostat.pl. dráha 1 31095
ostat.pl. jiná plocha 347 229783
ostat.pl. manipulační pl. 15 29413
ostat.pl. neplodná půda 4 920
ostat.pl. ostat.komunikace 305 217722
ostat.pl. pohřeb. 1 1516
ostat.pl. silnice 15 67757
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4270
ostat.pl. zeleň 34 15480
Celkem KN 2946 10588128
Par. DKM 2946 10588128
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 94
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 193
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 121
bez čp/če jiná st. 91
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 589
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 4
Celkem JED 12
LV 540
spoluvlastník 767

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.2000
ZMVM 1:1000 31.12.1986 16.08.2000
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 21:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.