k.ú.: 656640 - Jamný - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 550027 - Záhoří NUTS5 CZ0314550027
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 547 2954131
zahrada 64 50120
ovoc. sad 4 7675
travní p. 185 343390
lesní poz 140 343599
vodní pl. nádrž umělá 8 2798
vodní pl. rybník 9 10262
vodní pl. tok přirozený 32 11897
vodní pl. tok umělý 28 6077
vodní pl. zamokřená pl. 2 493
zast. pl. společný dvůr 3 1086
zast. pl. 83 52535
ostat.pl. jiná plocha 45 19695
ostat.pl. manipulační pl. 8 9537
ostat.pl. neplodná půda 49 19187
ostat.pl. ostat.komunikace 147 90814
ostat.pl. silnice 20 44067
Celkem KN 1374 3967363
Par. DKM 1374 3967363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 77
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 142
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.08.2007 DKM zhotovena převedením ZMVM
ZMVM 1:2000 24.06.1996 24.08.2007
S-SK GS 1:2880 1830 24.06.1996 Tisky map PK z roku 1914


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 23.05.2022 17:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.