k.ú.: 656674 - Jamolice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594181 - Jamolice NUTS5 CZ0647594181
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 397 5989115
zahrada 205 145680
travní p. 36 63883
lesní poz les s budovou 5 109
lesní poz 956 4612133
vodní pl. nádrž umělá 1 1862
vodní pl. tok přirozený 6 111372
vodní pl. zamokřená pl. 1 3301
zast. pl. zbořeniště 14 6138
zast. pl. 334 137992
ostat.pl. jiná plocha 106 157204
ostat.pl. manipulační pl. 10 93021
ostat.pl. neplodná půda 334 837496
ostat.pl. ostat.komunikace 200 199414
ostat.pl. pohřeb. 1 1396
ostat.pl. silnice 106 58379
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 520908
ostat.pl. zeleň 1 239
Celkem KN 2720 12939642
PK 69 90224
GP 724 6224309
Celkem ZE 793 6314533
Par. KMD 2224 5955769
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 106
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 92
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 15
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 327
LV 464
spoluvlastník 624

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 05:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.