k.ú.: 656682 - Jámy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595756 - Jámy NUTS5 CZ0635595756
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 823 6437594
zahrada 245 132107
travní p. 435 1598209
lesní poz 295 3603592
vodní pl. nádrž umělá 3 8322
vodní pl. rybník 13 53992
vodní pl. tok umělý 27 12745
vodní pl. zamokřená pl. 2 1572
zast. pl. společný dvůr 1 154
zast. pl. zbořeniště 4 757
zast. pl. 295 108801
ostat.pl. dráha 2 28624
ostat.pl. jiná plocha 191 72144
ostat.pl. manipulační pl. 17 56156
ostat.pl. neplodná půda 3 438
ostat.pl. ostat.komunikace 168 192005
ostat.pl. pohřeb. 1 2819
ostat.pl. silnice 8 66610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 16496
Celkem KN 2535 12393137
Par. KMD 2535 12393137
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 157
č.p. zem.used 21
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 285
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 345
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 28.05.2022 05:46

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.