k.ú.: 656691 - Jančí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506451 - Březová NUTS5 CZ0805506451
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 2321059
zahrada 123 97857
travní p. mez, stráň 5 13010
travní p. 140 728061
lesní poz 187 1908019
vodní pl. nádrž umělá 2 10199
vodní pl. tok umělý 4 5200
vodní pl. zamokřená pl. 2 12231
zast. pl. 106 43055
ostat.pl. jiná plocha 72 26413
ostat.pl. manipulační pl. 5 2257
ostat.pl. mez, stráň 3 1073
ostat.pl. neplodná půda 38 53232
ostat.pl. ostat.komunikace 59 112046
ostat.pl. silnice 7 90427
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9855
Celkem KN 905 5433994
Par. DKM 784 4156305
Par. KMD 121 1277689
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 96
LV 124
spoluvlastník 170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 31.12.2021
DKM 1:1000 21.09.2020 na části k. ú. (zastavěná část)
KMD 1:1000 13.02.2012 od 31. 12. 2021 pouze lesní celky
S-SK ŠS 1:2880 1836 13.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.