k.ú.: 656763 - Holašovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544612 - Jankov NUTS5 CZ0311544612
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 7468
orná půda 202 2427311
zahrada 81 87636
travní p. 78 407680
lesní poz 323 799448
vodní pl. nádrž přírodní 2 1975
vodní pl. rybník 7 188078
vodní pl. tok přirozený 9 7547
vodní pl. tok umělý 1 355
vodní pl. zamokřená pl. 9 45559
zast. pl. společný dvůr 3 280
zast. pl. 104 38383
ostat.pl. jiná plocha 29 19302
ostat.pl. manipulační pl. 44 27816
ostat.pl. neplodná půda 40 61414
ostat.pl. ostat.komunikace 52 123991
ostat.pl. silnice 8 43573
ostat.pl. zeleň 1 2893
Celkem KN 994 4290709
Par. DKM 994 4290709
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 100
LV 133
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 31.03.2020 1:1000 01.04.2020 *)
DKM 1:1000 19.10.2004
ZMVM 1:2000 01.08.1994 19.10.2004
S-SK GS 1:2880 1870 01.08.1994


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 23:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.