k.ú.: 656798 - Jankov u Pelhřimova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561461 - Jankov NUTS5 CZ0633561461
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 195 959869
zahrada 58 32575
travní p. 110 362671
lesní poz 47 249063
vodní pl. zamokřená pl. 1 299
zast. pl. společný dvůr 2 62
zast. pl. 45 18890
ostat.pl. jiná plocha 7 5295
ostat.pl. manipulační pl. 14 12095
ostat.pl. neplodná půda 7 1516
ostat.pl. ostat.komunikace 49 25381
ostat.pl. silnice 78 18155
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1253
Celkem KN 615 1687124
Par. KMD 615 1687124
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 43
LV 55
spoluvlastník 63

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.11.2012
KM-D 1:2000 28.07.2000 06.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 28.07.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 19:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.