k.ú.: 656861 - Janoušov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 553212 - Janoušov NUTS5 CZ0715553212
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 144 918585
zahrada skleník-pařeniš. 1 28
zahrada 142 99293
travní p. 215 725644
lesní poz 221 1027336
vodní pl. nádrž přírodní 1 409
vodní pl. tok přirozený 2 2647
vodní pl. zamokřená pl. 2 10971
zast. pl. společný dvůr 1 97
zast. pl. zbořeniště 7 832
zast. pl. 85 19864
ostat.pl. jiná plocha 91 58720
ostat.pl. manipulační pl. 8 18346
ostat.pl. neplodná půda 96 69797
ostat.pl. ostat.komunikace 86 63767
ostat.pl. silnice 2 47948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 58
ostat.pl. zeleň 2 2056
Celkem KN 1108 3066398
GP 2 3917
Celkem ZE 2 3917
Par. KMD 1108 3066398
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 84
LV 108
spoluvlastník 125

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.04.2011
S-SK ŠS 1835 05.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 18:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.