k.ú.: 656925 - Janov v Orlických horách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576328 - Janov NUTS5 CZ0524576328
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5202 - Dobruška
Pověřený obecní úřad 52021 - Dobruška

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 383623
zahrada 77 73984
travní p. mez, stráň 55 71826
travní p. 118 718392
lesní poz 33 218476
vodní pl. nádrž umělá 2 2248
vodní pl. tok přirozený 1 229
vodní pl. tok umělý 19 6123
zast. pl. společný dvůr 1 12
zast. pl. 73 31779
ostat.pl. jiná plocha 17 20112
ostat.pl. manipulační pl. 3 11995
ostat.pl. ostat.komunikace 33 48584
ostat.pl. silnice 1 9977
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5106
Celkem KN 466 1602466
Par. DKM 425 1593197
Par. KMD 41 9269
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 27
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 70
LV 95
spoluvlastník 134

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 22.09.2021 1:1000 22.09.2021 *) KoPÚ
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1840 31.05.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.05.2022 10:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.