k.ú.: 656950 - Janov u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578134 - Janov NUTS5 CZ0533578134
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 497 10178991
zahrada 553 508189
travní p. mez, stráň 18 23008
travní p. 557 1517416
lesní poz les(ne hospodář) 4 30292
lesní poz ostat.komunikace 1 241
lesní poz 188 11277793
vodní pl. nádrž umělá 2 2071
vodní pl. rybník 8 49420
vodní pl. tok přirozený 32 18827
vodní pl. tok umělý 2 1840
zast. pl. zbořeniště 10 2405
zast. pl. 502 141409
ostat.pl. jiná plocha 307 166909
ostat.pl. manipulační pl. 11 40369
ostat.pl. neplodná půda 3 6883
ostat.pl. ostat.komunikace 289 467888
ostat.pl. pohřeb. 1 2082
ostat.pl. silnice 19 230324
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1398
ostat.pl. zeleň 6 33028
Celkem KN 3011 24700783
Par. DKM 2852 14372720
Par. KMD 159 10328063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 277
č.p. rod.rekr 14
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 487
byt.z. byt 28
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 1
Celkem JED 30
LV 652
spoluvlastník 1035

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.11.2019
KMD 1:1000 07.02.2017
DKM-KPÚ 25.11.2013 1:1000 25.11.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1839 12.11.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 21.05.2022 18:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.