k.ú.: 656984 - Petrovice ve Slezsku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Krnov email: kp.krnov@cuzk.cz
U Požárníků 2/37, 79401 Krnov telefon: 554684971 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 551848 - Petrovice NUTS5 CZ0801551848
Pracoviště 831 - Krnov

Obec s rozšířenou působností 8114 - Krnov
Pověřený obecní úřad 81142 - Město Albrechtice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 76675
zahrada 363 146851
travní p. 497 1565638
lesní poz les(ne hospodář) 2 9123
lesní poz 278 8898051
vodní pl. rybník 1 73
vodní pl. tok přirozený 16 39671
vodní pl. tok umělý 1 2294
zast. pl. společný dvůr 2 387
zast. pl. zbořeniště 63 14621
zast. pl. 191 51713
ostat.pl. dráha 3 775
ostat.pl. jiná plocha 84 61557
ostat.pl. manipulační pl. 8 2238
ostat.pl. neplodná půda 112 38867
ostat.pl. ostat.komunikace 113 68911
ostat.pl. pohřeb. 3 2468
ostat.pl. silnice 22 90559
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1638
ostat.pl. zeleň 3 600
Celkem KN 1815 11072710
Par. KMD 1815 11072710
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 128
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 187
LV 221
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 26.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Krnov.

vypočteno: 20.05.2022 18:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.